Bisættelse fra 10.795 kr. Inkl. moms – udspecificeret

Udgangspunktet for denne pris er at de pårørende ønsker at håndterer forløbet selv. Dødsfaldet er sket på Regionshospital Viborg og højtideligheden er inden for en køre radius af 15 km.

Alle priser er lavet med udgangspunkt i at det er en hverdag.

Varer og ydelser DKK. inkl. moms Beskrivelse
Dansk produceret Basis kiste i hvid m/reb-greb. Inkl. Polstring. 4990 Fibertræ kiste malet med silke-maling. Uden kors på låget. Excl. Dyne og pude, Ønsker man ikke at anvende eget sengesæt, tilbyder vi dette fra 495 kr. Det samme er gældende for skjorte – pris fra 140 kr.
Bio urne sortmeleret 680 Urne i bark fra fyrretræ
Ilægning i kiste inkl. påklædning og istandsættelse 1425 Vi sørger for at der altid er 2 personer til at lægge i kiste og gøre i stand. Familien er selvfølgelig meget velkomne til at hjælpe og deltage.
Rustvognskørsel, Viborg – Silkeborg krematorium. 1890 Vi sørger for at afdøde værdigt og sikkert kommer til krematoriet i Silkeborg.
Kistepynt i årstidens farver 600 Vi sørger for en lille kistepynt i årstidens farver. Det er muligt at tilkøbe en større kistepynt.
Personlig vejledning – honorar 1210

Ønskes det at bedemanden varetager dette er prisen 4390 kr. Dvs. En difference på + 3180 kr. (+15 timers arbejde)

Dette inkl. at bedemanden kan køre kistepynten retur til gravstedet.

Bedemanden varetager de nødvendige anmeldelser til myndighederne (informeres telefoniske til pårørende).Derudover, ved denne løsning, varetager man som pårørende selv hele forløbet. På vores hjemmeside kan man se hvad man skal huske, som bl.a. er:- Udfyldelse og indsendelse af diverse papirer til offentlige instanser, fagforeninger, forsikringer, pensionskasse mv.

– Kontakt til præst og kirkekontor for at fastlægge tid og sted for begravelsen/ bisættelsen.

– Beslutte/udtage gravsted

– Lave aftale ang. gravsted og bestille gravning

– Koordinerer forløbet med kirkekontor, præst, kirkegårdskontor/graver, sygehus/plejehjem, blomsterhandler, stenhugger, sted for sammenkomst mm. Herunder bl.a. at:

– Bestille blomster til kirkepyntning

– Bestille kranse og dekorationer

– Bestille salmehæfter

– Evt. bestille solister og musikere

– Stå for modtagelse på kirkegård

– Udforme dødsannonce samt indrykning.

– Evt. Udforme takkeannonce samt indrykning

– Bestille sted for mindesammenkomst og aftale indhold

– Afmelde abonnementer, kontingenter, opsige lejemål o.l.

– Evt. Kontakt til hjælpemiddel-centralen, hjemmeservice mv.

Bedemandens samlet pris 10.795 Derudover kan der være udgifter til blomster, dødsannonce, gravsten, køb – anlæg og vedligeholdelse af gravsted (kirkegårdsydelser), mindesammenkomst. Udgifter til boets afslutning (skifteret/advokat). Venligst bemærk: Kirkegårdenes priser er meget forskellige. På de enkelte kirkegårdes hjemmesider vil man oftest kunne se prisen. Prisen på disse poster er meget forskellige, da det afhænger af hvilke ønsker der er.
Andre omkostninger
Kremering 2670 Silkeborg Krematoriums pris
Afhentning af urne og levering på kirkegård 695 Familien kan også selv vælge at varetage denne opgave. Note. Det koster 205 kr. at få udleveret urnen fra krematoriet)
Kørsel af blomsterhilsner 840 Kranse og blomster køres forsvarligt fra Sygehuskapel til gravstedet (op til 25 km. + km takst) og lægges på gravstedet/kranseplads.Dette kan man som pårørende også klare selv og derved spare de 840 kr. Hvis højtideligheden afholdes samme beliggenhed som gravstedet er der ingen kørsel af blomsterhilsner.
1 stk. Plænesten 4000 Plænesten i nordisk granit grå Bohus, 60 x 40 cm inkl. 30 bogstaver. Større/anden sten kan tilkøbes f.eks. 1 stk. Urnesten i nordisk granit, grå Bohus 55 x 45 cm inkl. 30 bogstaver til 5000 kr.
Kirkegård Aftales direkte Vedr. udtagning af gravsted og koordinering med kirkegården
Administrations honorar 695 Hvis udlæggene overstiger 10.000,00
Tillæg
Borgerlig handling Intet da man selv varetager dette. Er afdøde ikke medlem af den Danske Folkekirke skal man huske der er flere ting i planlægning og koordinering af højtideligheden, som man skal tage højde for, ting som præsten ved en kirkelig handling varetager.Man skal derudover huske på at der kan komme udgift til leje af kapel. Hvis bedemanden skal varetage dette aftales forløb og pris ud fra den konkret situation/ønsker.